Afrikaanse olifant

De Afrikaanse olifant is het allergrootste landdier ter wereld. Met nog veel meer records: de langste neus, langste tanden, grootste oren... Afrikaanse olifanten hebben nog grotere oren dan de Aziatische. Bovendien hebben bij de Afrikaanse olifanten ook de vrouwtjes slagtanden.

Er zijn twee ondersoorten: de savanneolifant en de bosolifant. De savanneolifant wordt een stuk groter dan de bosolifant en zijn slagtanden zijn krommer. Ook heeft de bosolifant rondere oren. Biologen hebben de bosolifant en de savanneolifant pas geleden goed onderzocht. Ook hun bloed en zo. Daaruit bleek dat ze zoveel verschillen dat het misschien wel verschillende soorten zijn.

Van alle olifanten heeft de Afrikaanse olifant waarschijnlijk het meest te lijden gehad van stroperij om het ivoor. Het Wereld Natuur Fonds komt onder andere voor deze olifant op door zijn leefgebied te beschermen en door de handel in ivoor te bestrijden.

Rating: 3.2 sterren
5 stemmen