Hydrozoën

Deze groep neteldieren is minder bekend dan de kwallen, maar veel soorten- en vormenrijker. Hun levenscyclus omvat meestal een vastzittend (poliep) stadium en een vrijzwemmend (meduse of kwal) stadium.