Kabeljauwachtigen

Tot deze groep behoren bekende vissen als kabeljauw, schelvis, stokvis, koolvis en wijting. Maar ook puitalen, bodembewoners als de zeeduivel en grenadiersvissen en de hengelvissen uit de diepzee zijn kabeljauwachtigen.