Haringachtigen

De soorten haringachtigen zijn allemaal vrij kleine zilverachtige vissen.

Omdat de haringachtigen vaak in grote groepen bij elkaar zwemmen worden ze veel gevangen door vissers met netten. In diverse landen zijn haring, elft, sprot, sardien of anchovis de belangrijkste vissen. Rond de jaren dertig vormden de haringachtigen bijna een derde van alle visvangst. Door overbevissing of natuurverschijnselen schommelen de aantallen nog eens.