Wormen

Wormen zijn een groep ongwervelde dieren die in de grond of in de zee leven, en de meeste wormen leven in zee. De meeste wormen zijn een paar mm tot een paar cm groot, maar er bestaan wormen, runderlintworm, die wel 10 m lang worden!