Futen

Futen lijken veel op duikers (een vogelfamilie waarmee ze verwant zijn), maar er is toch een groot verschil; futen hebben geen zwemvliezen en duikers wel. Er is geen verschil tussen manlijke en vrouwlijke futen. Tijdens de paartijd voeren ze een balts, waarbij ze op elkaars spiegelbeeld lijken. De jongen worden door bijde ouders grootgebracht en in het begin worden ze op de rug van de ouders vervoerd.

Futen komen bijna overal ter wereld voor, ook in Nederland. Sommige soorten hebben een kleine verspreiding en zijn daardoor bedreigd.