Ongewervelde dieren

De meeste dieren zijn ongewerveld, wat betekent dat deze dieren geen skelet hebben. Tot de ongewervelde dieren behoren vooral de insecten; de meeste dieren op aarde zijn insecten! Andere ongewervelde dieren zijn bijvoorbeeld spinachtigen, kreefachtigen, wormen, sponzen, zeeanemonen, koralen, kwallen, bloedzuigers, slakken en inktvissen. In totaal zijn er veel meer ongewervelde dieren dan alle gewervelde dieren bij elkaar!