Spinnen

Alle spinnen zijn roofdieren die hun prooi met gifkaken verlammen of doden. Het gif zorgt ook voor de vertering. Kenmerkend voor spinnen zijn de spintepels aan hun achterlijf waarmee ze spinrag maken. Hiermee maken ze een cocon voor de eieren en vaak ook een web.