Kolibries en gierzwaluwen

Kolibries en gierzwaluwen zijn de kleinste vogels. Het zijn een soort "acrobaten" in de lucht; ze kunnen zelfs achteruit vliegen! De vleugels van kolibries slaan wel 80 keer per seconde, en dit maakt een zoemend geluid.

Er zijn vier families en ongeveer 600 soorten, waarvan meer dan 300 kolibries. De oudste fossielen zijn bekend uit het Vroeg-Eoceen. Toen kwam deze orde ook voor in Europa.