Inktvissen

Er zijn verschillende soorten inktvissen. De kolosale inktvis is daarvan de grootste. Men denkt dat hij 12 - 14 m lang is en 450 kg weegt. De kolossale inktvis is de grootste ongewervelde diersoort. Men droomde al jaren van een reusachtig monster dat iedereen kende maar nooit heeft gezien. In 1857 was het zover. Toen sneden walvisvaarders een potvis open met een kolossale inktvis in zijn buik. Het was een pijnlijk gevecht geweest, want de potvis zat onder de littekens. Men hoopte dat hij dit dier nooit levend zou zien. In 2007 gebeurde dat toch. Toen gingen mensen vissen op de antarctishe ijsvis. Eén hengel was heel erg zwaar. Het was een kolossale inktvis!!! Daarna is hij op het dek gestorven.