Slechtvalk

Deze roofvogel is waarschijnlijk het snelste dier ter wereld. Tijdens een duikvlucht op een prooi - meestal een vliegende vogel zoals een duif - bereikt hij soms snelheden van meer dan 200 km/uur, het record staat zelfs op 380 km/uur! Met zijn zowel brede als puntige vleugels is de slechtvalk snel en wendbaar.

Hoewel de slechtvalk wereldwijd voorkomt, is zijn aantal vooral in Europa en Noord-Amerika door pesticiden (DDT) sterk afgenomen. De laatste jaren herstelt deze soort zich weer. In Nederland broeden sinds 1990 weer enkele paren.

Rating: 2.7894736842105 sterren
19 stemmen

Maak jouw eigen website met JouwWeb