Longvissen en coelacanthen

Uit deze groep moeten ooit de amfibieën zijn geëvolueerd. Van de coelacanthen bestonden vroeger veel meer soorten. Men dacht dat de hele orde al 65 miljoen jaar geleden was uitgestorven, maar in 1938 ving een visser een levend exemplaar voor de kust van Zuid-Afrika. Daarna werden er meer van deze levende fossielen ontdekt.

De longvissen hebben naast kieuwen ook primitieve longen. Het helpt ze om in zuurstofarm water te overleven. Ze kunnen zelfs een tijd in een uitgedroogde plas overleven!